Úvod

Vítejte na stránce webové prezentace projektu Logotronic. Jeho námět byl přebrán z diplomové práce Digitální technika v praktických činnstech z elektrotechniky na 2. st. ZŠ uskutečňované na Katedře technické a informační výchovy PdF UP. Jeho cílem je seznámit žáky s jednotlivými prvky při sestavování polovodičových obvodů a zároveň je naučit základní algoritmy při jejich sestavování. Tato prezentace slouží jednak jako reklama na stavebnici Logotronic a také jako prostředek pro získávání dalších nápadů či připomínek ze strany návštěvníků...

>Mgr. Pavel Procházka
>ICQ 152763596
paxon@centrum.cz
XHTML 1.1, CSS
(c) 2004-2005